Institutio Polaco de Cultura Madrid

Studia trzeciego stopnia w Hiszpanii

Aby rozpocząć w Hiszpanii studia trzeciego stopnia: studia podyplomowe (master) lub doktoranckie (doctorado), nie trzeba dokonywać procedury legalizacji dyplomu.

Należy dostarczyć do wybranej uczelni, wraz z podaniem o przyjęcie na studia, tłumaczenie przysięgłe dyplomu magistra oraz wykazu przedmiotów i ocen ze wszystkich lat studiów (certificación academica).

Należy się rówinież dowiedzieć, czy wybrana uczelnia nie wymaga dodatkowych dokumentów.

 

#

projekt i realizacja