Institutio Polaco de Cultura Madrid

"Polowanie na awangardę. Zakazana sztuka w Trzeciej Rzeszy"

Myślą przewodnią wystawy jest pokazanie dzieł prześladowanych przez niemieckich nazistów artystów, pisarzy, kompozytorów w latach 1933-1945.

Wystawione zostaną obrazy olejne, grafiki, rysunki, rzeźby, utwory literackie i muzyczne m.in. tak znanych twórców jak Karl Hofer, Leo Haas, Heinrich Maria Davringhausen, Emil Nolde, Max Ernst, Georg Grosz, Otto Freundlich, Wilhelm Lehmbruck, Else Laser-Schüler, Georg Meistermann, Irmgard Keun, Thomas Mann, Hanns Eisler i Kurt Weill.

Połączenie sztuki wizualnej, literatury i muzyki ma ukazać wagę zjawiska i ogromny nacisk totalitarnej władzy, by oczyścić całą ówczesną kulturę z wszelkich niezgodnych z nazistowską doktryną przejawów. Szczególnym aneksem do wystawy - pozwalającym zrozumieć związki kulturowe Niemiec i Polski w tak trudnym kontekście historycznym - będzie przypomnienie sylwetek dyskryminowanych polskich artystów, pisarzy, kompozytorów którzy z chwilą zajęcia terytorium Polski w 1939 roku znaleźli się w orbicie "polityki kulturalnej" hitlerowców.

Wśród nich przypomniani zostaną m.in. Samuel Cygler, Jankiel Adler, Karol Hiller, Władysław Strzemiński, Roman Kramsztyk, Jan Gotard, Tadeusz Pruszkowski, Jonasz Stern, Zofia Kossak-Szatkowska, Melchior Wańkowicz, Witold Hulewicz, Bruno Schulz i inni. Większość eksponatów pochodzić będzie z wiodących nadreńskich kolekcji mi.in.: LVR Landesmuseum w Bonn, Max Ernst Museum w Brühl, ze zbiorów prywatnych dr. Gerharda Schneidera w Olpe, Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr, Wilhelm Lehmbruck Museum w Düren, Fundacji na rzecz Sztuk Prześladowanych oraz zbiorów sztuki i literatury Kunstmuseum w Solingen a także niemieckich archiwów i bibliotek oraz z polskich kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu i Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Wystawie ma towarzyszyć obszerna publikacja, bogato ilustrowana, zawierająca teksty niemieckich i polskich historyków i historyków sztuki omawiające różne aspekty swoistej nazistowskiej "polityki kulturalnej" w latach 1933-1945.

Planowany jest bogaty program towarzyszący z udziałem polskich i niemieckich uczestników.

"Polowanie na awangardę. Zakazana sztuka w Trzeciej Rzeszy"
19 października 2011–29 stycznia 2012

Miejsce:  Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, Kraków

Organizatorzy: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Landschaftsverband Rheinland

Projekt organizowany przez narodową instytucję kultury i rekomendowany przez Radę Programową ds. Oprawy Kulturalnej Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE.

#

projekt i realizacja