Institutio Polaco de Cultura Madrid

Lech Wałęsa nagradza za działania na rzecz wolności i demokracji

 Lech Wałęsa nagradza za działania na rzecz wolności i demokracji

Już po raz szósty przyznana zostanie Nagroda Lecha Wałęsy. Instytut Lecha Wałęsy zaprasza do zgłaszania kandydatur osób i instytucji z Polski i z zagranicy. Podczas uroczystości 29 września w Gdańsku laureat otrzyma dyplom, statuetkę oraz czek na 100 tys. USD.  
- Pokojową rewolucją Solidarności, bez przelewu krwi, wywalczyliśmy wolność i demokrację. W czasach walki byli z nami przyjaciele z całego świata, czuliśmy ich wsparcie i solidarność. Dziś musimy symbolicznie spłacać światu dług wdzięczności, pomagając tym, których sen o wolności jeszcze się nie spełnił. Chcę w ten sposób upominać się o prawa słabszych, zapominanych i zniewolonych  – mówi Prezydent Lech Wałęsa,  który ustanowił w 2008 r. nagrodę swojego imienia, aby doceniać i wspierać wysiłek osób, instytucji, ruchów społecznych działających na rzecz poszanowania praw człowieka, wolności oraz porozumienia między narodami. 
- Wiemy, jak wielkim wsparciem dla Lecha Wałęsy i polskiej Solidarności była Pokojowa Nagroda Nobla przyznana w 1983 roku. Nagroda Lecha Wałęsy to także forma podziękowania za ten historyczny gest solidarności – mówi Piotr Gulczyński, Prezes Instytutu  Lecha Wałęsy. – W tym roku to podziękowanie nabierze szczególnego znaczenia. Obchodzimy bowiem podwójny jubileusz – 30. rocznicy otrzymania przez Lecha Wałęsę Pokojowej Nagrody Nobla i 70. rocznicy urodzin Prezydenta. Ideały, które wyznaje, nie straciły na aktualności, wciąż jest symbolem solidarności, odwagi i walki o pokój – podkreśla Piotr Gulczyński.        
- Wydarzenia związane z tegorocznymi jubileuszami będą okazją do refleksji nad kondycją współczesnego świata, zagrożeniami i wyzwaniami, którym trzeba sprostać, a przy tym wciąż walczyć o demokrację – zapowiada Piotr Gulczyński. 
Kapituła nagrody
 
Nagroda zostanie przyznana już po raz szósty. Kapitule przewodniczy prezydent Lech Wałęsa, a w jej skład wchodzą: Stanisław Szuszkiewicz – były przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi, Emil Constantinescu – były prezydent Rumunii, Jan Krzysztof Bielecki – były premier RP, Mikuláš Dzurinda – były premier Słowacji, Bernard Kouchner – były minister spraw zagranicznych Republiki Francuskiej, Władysław Bartoszewski – były minister spraw zagranicznych RP, , Rita Suessmuth – były przewodnicząca Bundestagu oraz Zbigniew Jagiełło – prezes PKO Banku Polskiego.  
– Kapituła dostrzega i docenia wysiłek osób oraz instytucji, którym bliskie są prawa człowieka, idee solidarności, otwartość na poglądy innych, współpraca ponad podziałami,  a co za tym idzie – umiejętność jak najszerszego propagowania tych postaw  – mówi Piotr Gulczyński.
Laureat otrzyma od Prezydenta Lecha Wałęsy pamiątkową statuetkę, dyplom oraz nagrodę pieniężną na rzecz jego działalności w wysokości 100 tys. dolarów amerykańskich, ufundowaną przez wyłącznego partnera Nagrody – PKO Bank Polski.
Poprzednie edycje (2008-2012)
Do tej pory Nagroda Lecha Wałęsy została przyznana pięciokrotnie. Jej laureatami byli kolejno:
2008: Król Arabii Saudyjskiej Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud, wyróżniony za promocję dialogu międzyreligijnego i wysiłki na rzecz pokoju w na Bliskim Wschodzie;
2009: Shadi Sadr oraz siostry Ladan i Roya Boroumand, irańskie działaczki na rzecz praw człowieka i praw kobiet;
2010: Polska Akcja Humanitarna wraz z jej założycielką Janiną Ochojską za wspieranie w swojej działalności idei międzyludzkiej solidarności poprzez działania charytatywne;
2011: Luiz Inácio Lula da Silva, były prezydent Federacyjnej Republiki Brazylii, za działania na rzecz pokojowego porozumienia i solidarnej współpracy narodów, w szczególności wzmocnienie na arenie międzynarodowej znaczenia krajów rozwijających się oraz za działania na rzecz zniwelowania nierówności społecznych;
2012: Alaksandr Bialacki, opozycjonista białoruski, uhonorowany za działania na rzecz demokratyzacji państwa, aktywną promocję obrony praw człowieka i pomoc udzielaną ludziom prześladowanym przez obecne władze Białorusi.
VI edycja nagrody
Nagroda przyznawana jest 29 września, w dniu urodzin Lecha Wałęsy, gromadząc znamienitych gości z Polski i zagranicy. Miejscem uroczystej ceremonii jest od 2009 r. Dwór Artusa w Gdańsku. – Gdańsk jest wyjątkowym miejscem, symbolicznym dla przemian demokratycznych w Polsce. Nagroda Lecha Wałęsy jest równie wyjątkowa, pełni funkcję pomostu pomiędzy historią a przyszłością  – wyjaśnia Piotr Gulczyński. 
Kandydatury do VI edycji Nagrody Lecha Wałęsy można zgłaszać do 30 czerwca 2013 r., listownie na adres:
Fundacja Instytut Lecha Wałęsy
Al. Jerozolimskie 11\19
00-508 Warszawa
Polska
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: nagroda@ilw.org.pl 
Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane: 
imię i nazwisko lub pełną nazwę kandydata,
informacje kontaktowe,
opis działalności kandydata,
uzasadnienie dla przyznania nagrody.
Więcej informacji na stronie Fundacji Instytut Lecha Wałęsy: www.ilw.org.pl
Wyłącznym Partnerem Nagrody Lecha Wałęsy jest PKO Bank Polski.

#

projekt i realizacja